Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

Tento dokument stanoví obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího v tomto internetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodě http://www.croatiatrade.cz/, obchod@croatiatrade.cz, tel.: 261912692 provozovaného společností Croatia trade Praha s. r.o.. (dále jen prodávající), IČ: 62582372, DIČ: CZ62582372. Objednáním zboží v tomto obchodě kupující potvrzuje souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami a bezvýhradně je přijímá.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Bankovní účet KB: 51-1455910267/0100

IBAN: CZ1501000000511455910267

BIC (SWIFT): KOMBCZPP

 

I. Objednávka

Kupující objednávku předkládá prodávajícímu online formou objednávkového formuláře v tomto internetovém obchodě. Objednávka musí obsahovat přesný výběr a určení parametrů zboží. Objednávka musí obsahovat dostatečnou a průkaznou identifikaci kupujícího, kterou kupující provede za a) pomocí bezplatné registrace, nebo za b) vyplněním požadovaných identifikačních údajů v průběhu objednávky. Prodávající je před zpracování objednávky kupujícího s platbou při převzetí zboží (dobírka, nebo dodání kurýrní službou) oprávněn ověřit identitu kupujícího telefonickým kontaktem uvedeným při registraci. Bez průkazné identifikace kupujícího je prodávající oprávněn jeho objednávku nepřijmout.

Zrušení objednávky je možné e-mailem do jedné hodiny od jejího vytvoření.

Objednávkou alkoholických nápojů zákazník potvrzuje, že jeho věk je vyšší 18-ti let.

II. Registrace, ochrana osobních údajů

Kupující se u prodávajícího registruje pomocí online registračního formuláře na úvodní stránce internetového obchodu http://www.croatiatrade.cz/. Prodávající je v případě nejasné registrace oprávněn ověřit identitu registrovaného kupujícího telefonicky, nebo e-mailovým dotazem. Registrační údaje kupujícího slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR o ochraně osobních údajů. Registrační data kupujícího nejsou předávána třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří poskytnutí údajů potřebných k dodání zboží, které je prodávající oprávněn předat dodavatelským spedičním společnostem.

III. Objednání zboží

Objednání zboží kupující provádí online úplným vyplněním objednávky v internetovém http://www.croatiatrade.cz/, za platnou je považována jen objednávka s úplnými údaji o objednaném zboží, platným způsobem dodání a platným způsob dopravy. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Prosíme pro správné doručení Vašich objednávek vyplňte jméno, přijmení a adresu vždy s diakritikou (háčky, čárky…).

                                                                                       IV. Dodací podmínky

Internetový obchod provádí dodání zboží zasilatelskou formou. Dodací lhůty jsou 1-3 dny, počtem dní se rozumí pracovní dny. V případě neočekávaných prodlení nad rámec uváděných dodacích lhůt bude prodávající informovat kupujícího. Prodloužením dodací lhůty ze strany prodávajícího nevzniká kupujícímu nárok na odstoupení od objednávky.

Při volbě platby předem prodávající zahájí vyřízení objednávky až po přijetí úplné částky na účet prodávajícího. Dodací lhůta uvedená na kartě zboží začíná běžet až dnem připsání platby na účet prodávajícího. Při platbě na dobírku bude zboží kupujícímu vydáno až po zaplacení úplné částky kurýrovi.

V. Způsoby dopravy

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Vlastnické právo přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny včetně poštovného a převzetím zboží. Způsob dopravy je prostřednictvím kurýrní služby.

Zboží zasíláme prostřednictvím kurýrní služby Messenger. Cena dopravy je závislá od množství přepravovaného zboží a při objednávce se automaticky vypočítá.

V zásilkách musí být daňový doklad -  Zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů § 5 odst. 6, kdy „Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu lze dopravovat pouze s daňovým dokladem, dokladem o prodeji, dokladem o dopravě". Jde o zásilky obsahující líh, pivo, víno, meziprodukty a další vybrané výrobky, které jsou předmětem spotřební daně.

V případě žádosti zákazníka o nevložení daňového dokladu, přebírá na sebe zákazník povinnost uhradit vzniklou škodu. To znamená: Není-li k zásilce obsahující vybrané výrobky podléhající spotřební dani přiložen daňový doklad prokazující zdanění těchto výrobků a provozovateli v důsledku kontroly správcem daně vznikne jakákoli škoda, je zákazník povinen ji v plné výši uhradit.

Samozřejmě  je možný  osobní odběr na naší adrese viz. kontakty https://www.croatiatrade.cz/kontakty/.

Oznámení o předání zásilky k expedici oznamujeme tak, aby zákazník mohl zajistit přítomnost na místě určení, v případě dobírky také hotovost k zaplacení.

 

VI. Úhrada zboží

Odebrané zboží je vždy vyúčtováno formou daňového dokladu - faktury. 

Platba dobírkou: Zboží kupující uhradí v hotovosti pracovníku Messengeru při dodání. 

Nepřevzetí zásilky na dobírku: Nepřevzetí zásilky na dobírku není považováno za odstoupení od kupní smlouvy a vzniká nám tím škoda. Vrátí-li se nepřevzatá zásilka na dobírku zpět na naši adresu, budeme požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí zásilky  to znamená - odeslání zásilky k zákazníkovi i vrácení zboží zpět na naši adresu.

Zrušení objednávky je možné e-mailem do jedné hodiny od jejího vytvoření.

Platba hotově/kartou: Platba hotově/kartou je aplikována při osobním odběru, pokud již zákazník nezaplatil zboží dříve (bankovním převodem).

PŘI NEZAPLACENÍ A NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ DO 7 DNŮ, BUDE OBJEDNÁVKA STORNOVÁNA.

Bankovním převodem: V případě tohoto způsobu platby se objednávka považuje za autorizovanou až ve chvíli, kdy platba dorazí na náš účet v Komerční bance. Z tohoto důvodu může být prodleva mezi objednáním a odesláním zboží několik dní, podle toho jak rychle  Vaše banka peníze převede.

VII. Vrácení zboží a reklamace

Obecná ustanovení

Obchodní vztahy jsou upraveny Obchodním zákoníkem, záruční podmínky se řídí platnými právními normami. Kupujícímu nevzniká v žádném případě nárok na vrácení zboží prodejci, nejedná-li se o oprávněnou reklamaci. Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání mimo standardní nabídku prodávajícího.

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník právo na výměnu věci za bezvadnou nebo na finanční vyrovnání; při vadě odstranitelné má zákazník právo na její včasné, řádné a bezplatné odstranění.

Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci

Lhůta pro vrácení zboží soukromou osobou

Fyzická osoba (nikoli tedy právnická osoba, společnost nebo OSVČ na IČ), má v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě bude prodávající kontaktovat prodávajícího písemně a uvede, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky a čísla účtu nebo adresou pro vrácení peněz.

Oznámení o vadách musí obsahovat: Jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo faktury, popis vady, popis jejího vzniku a datum vzniku. Zboží, které bude zasílat zpět prodávajícímu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace jako je dodací list nebo záruční list) a ve stavu, v jakém bylo předáno při dodávce. Ke zboží bude přiložen doklad o koupi. Při takovém vrácení je kupující povinen použít takové ochranné obalové prostředky, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Prodávající nepřijme žádné vrácené zboží, bude-li zasláno formou dobírky!

Vrácení reklamovaného zboží

Při vracení zboží v rámci reklamace musí být vyplněn průvodní dopis, s podrobným popisem reklamace, který musí být přiložen ke zboží. Zboží lze zaslat prodávajícímu na vlastní náklady poštou, případně osobně nebo dopravní službou. V případě uznání reklamace prodávající bude kupujícímu kompenzovat náklady na odeslání dle platného ceníku České Pošty a dalších kurýrních služeb. Prodejce si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky.

Pokud dojde k neoprávněné reklamaci, vyhrazuje si prodejce právo účtovat manipulační poplatek až do výše 50 % ceny reklamovaného zboží plus další náklady prodejce (např. na dopravu výrobci). Minimální paušální poplatek za neoprávněnou reklamaci je 300,- Kč.

Vrácení zboží v případě pro chybně dodaného zboží než jak bylo uvedeno v objednávce

Pokud prodávající odešle kupujícímu odlišné zboží, než jaké je uvedeno na objednávce kupujícího, má kupující právo na výměnu za správné zboží. Náklady na výměnu hradí prodávající. Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité a v původním obalu a v souladu s podmínkami reklamace.

VIII. Ostatní ustanovení

Ceníky a ceny

Ceny produktů v cenících prodejce (pokud není výslovně uvedeno jinak) jsou uváděny s daní z přidané hodnoty a spotřební daní. Sazba DPH je pro jednotlivé položky zboží a služeb stanovena zákonem o DPH v platném znění. Ceny uváděné v cenících prodejce nemusí být aktuální a prodejce si vyhrazuje právo jejich změny. Ceny jsou uvedeny bez případných poskytnutých slev a před uplatněním dárkových poukázek. Výsledná cena tak může být nižší. Zboží zasíláme pouze v rámci ČR.

IX. Ochrana osobních údajů

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného fyzického subjektu. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a jejím poskytnutím subjekt souhlasí s jejich zpracováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnuté osobní údaje jsou používány k tomu, aby prodávající mohl vyřídit co nejrychleji a kvalitně objednávky zákazníka, co nejlépe s kupujícím komunikovat, poskytovat mu podporu, aktuální informace o službách a výhodách a zajistit osobní nastavení pro přístup k webovým serverům prodejce, případně řešit pohledávky a závazky. Pokud zákazník (kupující) nesouhlasí se zasíláním aktuálních informací o službách a výhodách a obchodních sdělení, může tak na e-mail: obchod@croatiatrade.cz zaslat zprávu o přání nezasílat informace a obchodní sdělení. Toto nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje jsou použity pouze pro podporu zákaznického vztahu s prodávajícím a mimo dodavatelů dopravních služeb nejsou poskytovány žádnému dalšímu zpracovateli. Zpracování osobních údajů provádí výhradně prodávající, automatizovaně a svými zaměstnanci.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu jejich zpracování, po uplynutí této doby je toto možné pouze pro účely statistické a pro účely archivní.

X. Závěrečná ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s obchodními podmínkami a cenou zboží včetně poštovného. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 10. 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V případě, že výjimečně zboží nebude na skladě, nebo že se již přestalo vyrábět, vyrozumíme vás e-mailem a pokusíme se zajistit náhradní řešení.